Alzheimer café Eindhoven 15 november

Door: Alzheimer café Eindhoven

Op maandag 15 november weer Alzheimer Café Eindhoven.

U bent van harte welkom om aan te sluiten! Het Alzheimer Café Eindhoven vindt plaats in het DAF-museum, Tongelresestraat 27 te Eindhoven. Het café duurt van 19.30u tot 21.00u. Inloop is vanaf 19.00u.

Op maandag 15 november gaan we in gesprek met Marijke Maas, systeemtherapeut bij GGz Eindhoven. Zij heeft vanuit haar werk (zowel bij de GGzE als voor het Alzheimer Café) veel ervaring met mensen met dementie en hun naasten of mantelzorgers.

Als je op enige wijze zorg draagt voor iemand met dementie, is het van belang dat je als ‘mantelzorger’ ook goed voor jezelf zorgt. Hoe ga je hier mee om? Hoe zorg je zo goed mogelijk voor jezelf én voor de ander? Wat doe je met hulp en hoe maak je dit bespreekbaar met anderen?

Het doel van het Alzheimer Café is het creëren van een ontmoetingsplaats voor een ieder die met dementie te maken heeft. Of je nu kampt met de diagnose, een naaste of professional bent; iedereen is welkom om informatie op te doen en gedachten en ervaringen uit te wisselen, aan de hand van allerhande thema’s rondom het onderwerp dementie.
Het café wordt gedraaid door ervaren vrijwilligers, elk op hun eigen manier bekend met dementie.
Tijdens iedere bijeenkomst staat een specifiek onderwerp centraal, maar is er ook altijd ruimte voor andere vragen, ervaringen of opmerkingen. U bent van harte welkom om deel te nemen!

Aanmelden:
Wij hanteren de maximaal aantal bezoekers van het DAF-museum van maximaal 50 gasten. Daarom is aanmelden verplicht. Aanmelden kan via Thea van den Hurk –Sturme op [email protected].

Later dit jaar staat er nog een ‘speciale decemberavond’ op de planning (maandag 6 december); daarover hoort u later meer.
We hopen u weer in het Alzheimer Café te ontmoeten!
Heeft u zich al eerder aangemeld, dan ontvangt u elke maand van ons deze mail. Wenst u
deze mail niet meer te krijgen meld u dan af bij [email protected]