Alzheimer café Eindhoven

Na een succesvolle eerste ‘live’ café in september, na alle ‘digitale cafés’ in Coronatijd, is er op maandag 18 oktober weer een bijeenkomst van het Alzheimer Café Eindhoven.
Het vindt plaats in het DAF-museum, Tongelresestraat 27 te Eindhoven.
Het café duurt van 19.30 uur tot 21.00 uur  (inloop is vanaf 19.00 uur).
De vrijwilligers van het Alzheimer Café Eindhoven kijken er naar uit iedereen weer welkom te heten in een “coronaproof café”.
Het doel van het Alzheimer Café is het creëren van een ontmoetingsplaats voor eenieder die met dementie te maken heeft. Of je nu kampt met de diagnose, een naaste of professional bent; iedereen is welkom om informatie op te doen en gedachten en ervaringen uit te wisselen, aan de hand van allerhande thema’s rondom het onderwerp dementie. Het café wordt gedraaid door ervaren vrijwilligers, elk op hun eigen manier bekend met dementie. Tijdens iedere bijeenkomst staat een specifiek onderwerp centraal, maar is er ook altijd ruimte voor andere vragen, ervaringen of opmerkingen. U bent van harte welkom om deel te nemen!
Aanmelden:
Vanwege de nog geldende maatregelen kunnen we in het DAF-museum maximaal 50 gasten ontvangen. Daarom is aanmelden verplicht. Aanmelden kan via Thea van den Hurk (Coördinator Alzheimer  Café Eindhoven) op t.sturme@alzheimervrijwilligers.nl. Bij binnenkomst vullen we samen met u een korte ‘coronachecklist’ in, en helaas hebben we voorlopig vanwege de adviezen nog geen boekentafel. Mocht u zich afvragen of we een bepaald boek, of informatie over een bepaald onderwerp, beschikbaar hebben, vraag dat gerust bij aanmelding via e-mail.

Later dit jaar staan de volgende onderwerpen op de agenda:
  • Hoe zorg je voor jezelf als mantelzorger (15 november)
  • Een speciale decemberavond (13 december).