Duidelijke rolverdeling voor ouderen en professionals

In 2018 werd tijdens het maken van de klantreis duidelijk dat het noodzakelijk is dat kwetsbare ouderen langer comfortabel thuis kunnen wonen. Programma Precies! werkt hier op meerdere fronten aan.

Projectleider Nicole van den Broek en Saskia Bakermans vertellen over de ontwikkelingen binnen project 8 ‘Versterking zorgprogramma kwetsbare ouderen’. Uitgangspunt voor dit programma is maatwerk case-management; waarbij personeel goed wordt ingezet en kwetsbare ouderen optimaal worden ondersteund.

Nicole: “Er zijn belangrijke stappen gezet in de afgelopen periode. De verantwoordelijkheden in de samenwerking tussen de praktijkondersteuners en zorgtrajectbegeleiders zijn nu duidelijk. Als er sprake is van patiënten die zowel door de praktijkondersteuner (POH) als door de zorgtrajectbegeleider (ZTB-er) worden gezien, dan volgt de ZTB-er nu een protocol dat aansluit bij dat van de POH. Dat voorkomt dubbel werk en onnodig wachten op elkaar.”

Saskia voegt toe: “Indien de ouderen te maken krijgen met dementie, dan ligt de verantwoordelijkheid en het contact bij de ZTB-er. Als lichamelijke problematiek op de voorgrond staat, dan is de POH aan zet.” Een randvoorwaarde hierbij is dat er korte lijnen zijn en dat de POH en ZTB-er elkaar kennen en vertrouwen. Regelmatig (fysiek) overleg is van groot belang. ZTB-er Sandra Dillen beaamt: “De samenwerking was er al, met de vaste afspraken en eenzelfde protocol is dat nog fijner. Nu liggen de verantwoordelijkheden op de juiste plek, waarbij de huisarts altijd eindverantwoordelijk blijft voor de zorg.” Het belangrijkste doel wordt hiermee behaald: de cliënt heeft één contactpersoon en hoeft zijn verhaal maar één keer te vertellen.

VIP helpt!

Betrokken zorgprofessionals, de cliënt zelf én de mantelzorgers kunnen onderling vragen stellen en beantwoorden in het centrale berichten-communicatiesysteem VIP. Op deze manier heeft iedereen sneller dezelfde informatie met oog voor de privacy van de cliënt. Het voorkomt ook onnodig in de wacht staan aan de telefoon. De evaluatie is positief, 94% van de ondervraagden vindt dat de berichtenfunctie van VIP bijdraagt aan een efficiënte samenwerking. VIP kan dus zeker van meerwaarde zijn en we kijken lokaal hoe we kunnen helpen bij implementatie van VIP in het netwerk.

Nicole: “We zijn goed op weg, maar er blijven wensen over. De rol van de wijkverpleegkundige kan helderder en de betrokkenheid van de specialist ouderengeneeskunde kan beter.”

We werkten altijd al samen maar nu verantwoordelijkheden vastliggen, zijn de afspraken sneller en duidelijker gemaakt. Voor ons, voor de huisartsen en praktijkondersteuners fijn, maar zeker ook voor de cliënt die één aanspreekpunt heeft.