Alzheimer café 16 mei 2022 

Op maandag 16 mei staat de avond in het teken van de mantelzorger. Als je op enige wijze zorg draagt voor iemand met dementie, is het van belang dat je als ‘mantelzorger’ ook goed voor jezelf zorgt. Hoe ga je hier mee om? Hoe zorg je zo goed mogelijk voor jezelf én voor de ander? Wat doe je met hulp en hoe maak je dit bespreekbaar met anderen? Met onze gast Marijke Maas gaan we hierover samen in gesprek, waarbij ook tips en aandachtspunten besproken worden. Marijke heeft zeer veel ervaring met dementie; als systeemtherapeut werkt zij o.a. met echtparen of systemen, bijvoorbeeld in het leren omgaan met de veranderingen in de relaties die een dementie met zich mee kan brengen. Ook besteden we met Anja Vereijken (van Mantelaar) aandacht aan welke mogelijkheden er zoal zijn voor mantelzorgondersteuning.  

Het doel van het Alzheimer Café is het creëren van een ontmoetingsplaats voor een ieder die met dementie te maken heeft. Of je nu kampt met de diagnose, een naaste of professional bent; iedereen is welkom om informatie op te doen en gedachten en ervaringen uit te wisselen, aan de hand van allerhande thema’s rondom het onderwerp dementie. Het café wordt gedraaid door ervaren vrijwilligers, elk op hun eigen manier bekend met dementie. Tijdens iedere bijeenkomst staat een specifiek onderwerp centraal, maar is er ook altijd ruimte voor andere vragen, ervaringen of opmerkingen. U bent van harte welkom om deel te nemen! Het Alzheimer Café Eindhoven vindt plaats in het DAF-museum, Tongelresestraat 27 te Eindhoven. Het café duurt van 19.30u tot 21.00u; inloop is vanaf 19.00u. 

Aanmelden 

Aanmelden voor deze avond is niet langer verplicht, maar mag wel. Voor aanmelding en vragen kunt u terecht bij Thea van den Hurk – Sturme, op [email protected].  

We hopen u in het Alzheimer Café te ontmoeten! 

Mantelzorgondersteuning via mantelaar 

Heeft u behoefte aan ondersteuning in u thuissituatie dit kan via mantelaar zij maken dan een match met een zorgstudent. Deze kan u ondersteunen door bijv. bij u partner te blijven als u een middag weg wil. 

Of activiteiten ondernemen met u partner er is zelfs de mogelijkheid om mee te groeien in de ADL zorg . 

Kijk op de links hieronder: 

-       Hier vind je alle info over de zorgverzekeraars met wie we samenwerken en wat zij vergoeden. 

-       Onze uitgebreide digitale brochure vind je hier

Ondersteuningsgroep voor mantelzorgers 

Bij deze ondersteuningsgroep worden ervaringen met elkaar gedeeld. 
Praten met mensen in een soortgelijke situatie kan een stap zijn om de zorg goed of beter aan te kunnen.  

Herkenning bij elkaar kan steun geven. Met elkaar van gedachten wisselen en gevoelens delen, kan kracht en energie vergroten. Misschien zelfs leiden tot nieuwe inzichten. 

Het zijn 6 bijeenkomsten op maandagmiddag van 14.00 – 16.00 uur. 

Locatie: Wijkcentrum Heidehonk   Noordzeelaan 35  Eindhoven 

De eerste bijeenkomst start op 16 mei. De volgende bijeenkomsten vinden plaats op: 

30 mei, 13 en 27 juni, en 11 juli. Met een terugkombijeenkomst na de zomer. Deze plannen we samen met de deelnemers. 

De deelname is gratis. 

 Aanmelding via het Steunpunt Mantelzorg Verlicht 088 0031 288. 

Hoe gaat het met u? Vul de dementiemonitor in! 

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland vindt het daarom belangrijk om te weten wat er leeft onder mantelzorgers. Zo kunnen we beter opkomen voor hun belangen en voor de belangen van de mensen waar zij voor zorgen. Wat vind je als mantelzorger belangrijk? Hoe ervaar je de zorg voor jouw naaste? Deze en meer vragen stellen we, in samenwerking met het Nivel, in de Dementiemonitor Mantelzorg, die op 10 maart 2022 weer van start is gegaan. Kijk voor meer informatie of de vragenlijst op onze website: 

https://www.alzheimer-nederland.nl/dementiemonitor

We gaan verhuizen !!! 

Het Alzheimer café Eindhoven gaat per 1 september 2022 verhuizen!! 

Vanaf september 2022 zal het Alzheimer café voortaan plaats vinden in het Summa college zorg en welzijn en maatschappij & gezondheid aan de Willem de Rijkelaan 3 Eindhoven. 

Met enige weemoed verlaten wij na 20 jaar het DAF museum dit heeft als reden dat wij van onze gasten steeds vaker hoorde dat de parkeer gelegenheid steeds moeilijker werd. 

Waardoor er ook een aantal gasten weg bleven omdat de afstand dat zij moesten lopen te ver was.  

Jammer want het DAF museum was een bijzondere locatie. Wij danken de vrijwilligers dan ook hartelijk voor de vele jaren gastvrijheid!! 

Maar nieuwe kansen biedt weer nieuwe mogelijkheden! 

De ruimte die het Summa ons biedt ziet er ook mooi uit en de gastvrijheid is nu al super. 

We hebben daar voldoende parkeer gelegenheid bij het gebouw. 

Daarnaast gaan we samenwerken met de docenten en leerlingen zodat zij vanuit de praktijk kennis kunnen maken wat er allemaal bij komt kijken om een Alzheimer café te verzorgen. 

Onvergetelijk Van Abbe  

Het Van Abbe Museum organiseert speciale rondleidingen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Individuele bezoekers zijn samen met hun mantelzorger welkom op iedere tweede maandag van de maand tussen 14.30-16.00 uur. Prijs: €7,50 per deelnemer, inclusief entree. Voor meer informatie of aanmelden: https://vanabbemuseum.nl/programma/programma/onvergetelijk-van-abbe-11/  

Dementie.nl  

Ons online platform www.dementie.nl is er voor iedereen die te maken heeft met dementie. Of je nu mantelzorger bent of zelf dementie hebt. Op ons platform krijg je tips  

en informatie over leven met dementie. Ook kun je hier verhalen lezen, je eigen ervaringen delen en vragen stellen aan deskundigen en lotgenoten. 

DementieLijn  

Heb je een vraag over de zorg voor je naaste, of heb je behoefte aan een luisterend oor? Bel dan gratis de DementieLijn op tel. 0800-5088.  

De DementieLijn biedt zeven dagen per week een luisterend oor en advies bij omgaan met dementie. 

Heeft u zich al eerder aangemeld, dan ontvangt u elke maand van ons deze mail. Wenst u deze mail niet meer te krijgen meld u dan af bij  [email protected]